Laden...

Wat is het?


Met conformatix is compliance gewoon goed geregeld. Conformatix valt onder de noemer GRC Software. Ofwel Governance, Risk, en Compliance en in ons geval een SaaS-oplossing (Software as a Service). Conformatix reduceert complexiteit tot eenvoud en zorgt voor betere compliance in uw organisatie. Conformatix is eenvoudig, veilig en schaalbaar en is de oplossing voor compliance beheer voor alle normen en/of wet- en regelgeving (bijv. ISO, AVG, etc.).

Conformatix is het antwoord op de vragen:
Zijn we compliant, aan welke eisen moet mijn organisatie voldoen, hoe is dit geregeld en hoe zorg ik dat het gereguleerd blijft?

Je bespaart tijd met conformatix terwijl je betere grip krijgt op de relatie tussen compliance en organisatie.

Conformatix is intuïtief en gebruiksvriendelijk. Ongeacht de grootte van uw organisatie biedt conformatix sublieme inzichten in uw bedrijfsprocessen, de bijbehorende risicobeperkingen en hoe u compliant kunt worden en blijven.

Bovendien waarschuwt conformatix de juiste mensen wanneer actie nodig is. Of het nu gaat om het uitvoeren van interne audits, het oplossen van afwijkingen en meer. Kortom, u krijgt beter inzicht in de mate van compliance van uw bedrijf en de bijbehorende acties.

Wat doet het?


Geeft inzicht
Conformatix koppelt uw processen aan eisen, aan eigenaren, aan taken, geautomatiseerd & efficiënt. Het compliance-dashboard biedt op elk moment en in één oogopslag inzicht in uw actuele compliancestatus.

Benoemt verantwoordelijkheden
De rollen die aan gebruikers zijn toegewezen, weerspiegelen de taken en verantwoordelijkheden binnen uw organisatie. Proceseigenaren worden geïnformeerd als een proces wordt beïnvloed door wetgeving, een probleem, verbetering of risicobeperking.

Brengt dynamiek
Registratie, monitoring en afhandeling van issues is volledig geïntegreerd in conformatix. Werken onze maatregelen of kan het beter? Dit zorgt ervoor dat uw systeem continu wordt verbeterd.

Beperkt & beheerst risico's
Conformatix bewaakt uw compliance en beperkt zo risico's. Is risicomanagement en of informatiebeveiliging van cruciaal belang voor u? Dan is de risicomodule in conformatix een musthave! Het uitvoeren en onderhouden van risicoanalyses, het opzetten en bewaken van acties om risico's te beperken? Conformatix heeft het allemaal.

Wat levert het op?


Betere compliance, betere inzichten, betere controle, minder risico's tegen lagere kosten.

Conformatix maakt compliance beter, praktischer en zinvoller

 • Een geautomatiseerde auditplanning
 • Registraties van issues en audits en het opvolgen van taken.
 • Meer kennis over compliance bij uw medewerkers;
 • Verhoogde betrokkenheid van medewerkers bij compliance;
 • Procesbewustzijn en gestimuleerde procesverbetering;
 • Risicoanalyses, planning van risicobehandelingen en risicobeperking

Voor welke organisaties?


Conformatix is de perfecte oplossing voor elk type organisatie: profit of non-profit.

Elke organisatie die compliance serieus neemt, zou conformatix moeten gebruiken

 • Conformatix is schaalbaar en past dus bij elke organisatiegrootte.
 • Het kan worden gebruikt voor elk type standaardraamwerk.
 • Kan elke wetgeving, ISO-norm, uw eigen regelgeving of welke combinatie dan ook aan.


CONFORMATIX IN BEELD & GELUID

Video's over conformatix.
Teaser

Waarom nu eigenlijk?

Meer weten?
Casus

Wat kan conformatix voor uw organisatie betekenen?.

Meer weten?
Risico Module

Analyse, beheersing, mitigatie en inzicht in één module.

Meer weten?

CASE STUDIES


iGC International
Penta
Dugros
Van der Tol
Nationale Bomenbank
Medicum Consult
Plato Group
VR & GGD Drenthe
Bitstone

Van der Tol koos voor conformatix om haar managementsysteem beheersbaar te maken en te houden.

Van der Tol is opgericht in het naoorlogse 1945 en is uitgegroeid tot een gerenommeerd groenbedrijf met drie vestigingen in de Randstad en 150 medewerkers in dienst. Wij hebben een breed netwerk aan samenwerkingsverbanden, MVO-partners en relaties om ons heen zodat wij onze missie optimaal kunnen uitvoeren.

Met behulp van groene oplossingen maken wij de stad groener, gezonder en leefbaarder. Bij deze dagelijkse missie richten wij ons op het bevorderen van biodiversiteit, effectief gebruik en hergebruik van (regen)water, tegengaan van de opwarming van de stad en het verbeteren van het binnenklimaat.

De markt waarin wij opereren en de activiteiten die daar bij horen, vragen een veelheid aan certificeringen. In de loop der jaren hebben we veel certificaten toegevoegd aan het curriculum van onze organisatie.

Onze certificaten hebben betrekking op verschillende aspecten van onze bedrijfsvoering: kwaliteit (ISO 9001, Groenkeur Dak en Gevelbegroening, Groenkeur Groenvoorzieningen), milieu (ISO 14001), Arbo en veiligheid (ISO 45001, VCA** voor daktuinen, Veiligheidsladder) en Sociaal ondernemen (PSO).

Al deze certificeringen brengen eisen met zich mee, die in onze bedrijfsprocessen moeten worden geborgd. Ik zocht een oplossing om ons managementsysteem te digitaliseren en het beheer van ons systeem te vereenvoudigen.

Conformatix bleek de beste keuze om ons systeem te transformeren naar een geïntegreerd, overzichtelijk, gebruikersvriendelijk en gemakkelijk te onderhouden digitaal managementsysteem.

De omvang van onze documentatie is drastisch teruggebracht omdat wij nu met dezelfde processen verschillende normeisen “bedienen”. Met conformatix hebben wij gemakkelijk kunnen linken aan bestaande systemen en documentatie waardoor we niet opnieuw hoefden te beginnen.

Alle normeisen waar wij aan moeten voldoen, zijn gekoppeld aan processen in onze bedrijfsvoering. Hierdoor weet ik waar het geregeld is en kan ik controleren of ook het ook echt geregeld wordt. Dit werkt heel erg efficiënt.

Onze markt is en blijft volop in beweging, gemakkelijk toe kunnen voegen van normenkaders en borgen van normeisen is dan ook gewenst. Conformatix biedt ondermeer dit voordeel.

Myra Waegemakers

“En geheel niet onbelangrijk: bij conformatix werken mensen met kennis van zaken, waar je plezierig mee kunt samenwerken en op kunt rekenen. Zij weten zich heel goed in te leven in jouw behoeften en gaan daar heel adequaat mee aan de slag. Zij voldoen aan de verwachting en eigenlijk is nooit wat te veel. Zonder problemen koppelen zij kennis van normen, processen en ICT aan elkaar. Met als resultaat een hele tevreden klant!”


Myra Waegemakers
Manager HR/KAM, Van der Tol B.V.

Penta Infra koos voor conformatix om meer grip te krijgen op compliance.

Door de groei van de organisatie, het internationale karakter en de wens om compliance te verbeteren en te vereenvoudigen zochten we een gedegen compliance management oplossing. We waren op zoek naar een robuust digitaal platform dat makkelijk uit te breiden was met meerdere wet en regelgeving en/of normenkaders. Conformatix bleek de beste keuze om compliance te verankeren in de organisatie en zodanig onze positie te versterken en naleving te vereenvoudigen.

Penta Infra is een Europese datacenterprovider van topniveau welke datacenteroplossingen biedt variërend van colocatie tot build-to-suit datacenters. Informatiebeveiliging staat bij Penta Infra dan ook hoog in het vaandel en is onder andere ISO27001 gecertificeerd. Met conformatix hebben we compliance management kunnen verankeren in onze dagelijkse bedrijfsvoering zodat naleving bestendig onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden geworden is.

Het conformatix platform is zeer efficiënt en bevat een geautomatiseerde audit planning. Hierdoor weet je precies wat je wanneer als interne auditor moet uitvoeren. Het systeem laat eenvoudig auditresultaten registreren. Bij eventuele afwijkingen signaleert het de juiste mensen automatisch. Issues aan een auditresultaat koppelen of het toekennen van taken aan personen zodat zaken opgevolgd kunnen worden is zeer krachtig. De geïntegreerde zoekfunctie maakt het navigeren door de wirwar van normkaders en vereisten erg gemakkelijk.

De Risico module bevat een gestructureerde manier om de risicoanalyse te maken en genereert automatisch een behandelplan waarmee de juiste personen aan de gang kunnen. Bij issues of een mitigatie kan men een einddatum opgeven zodat de uitvoerende personen meteen weten wanneer e.e.a. klaar moet zijn. Indien dat niet gehaald wordt informeert het systeem de juiste mensen zodat eventueel escalatie kan plaatsvinden.

Onze certificerende instantie was onder de indruk van de eenvoud maar ook van de kracht waarmee conformatix helder de vereiste zaken kon aantonen. Dit geeft rust bij ons en vertrouwen bij onze klanten en auditors.

Joost Steinhauser

“Bij conformatix werken plezierige mensen waar ik goed en open mee kan schakelen. Qua systeem is de eenvoud van navigeren binnen de normen, de koppeling aan de processen in de organisatie en het daardoor verkregen inzicht erg gemakkelijk. Daarnaast zijn het toekennen van taken aan personen alsook de zoekfuncties binnen conformatix top.”

Joost Steinhauser
Operationeel Directeur – Pentra Infra.

AANPAK

Navigeren binnen wet- & regelgeving

Inzicht krijgen in de normkaders, de risico’s, gebeurtenissen en hun gevolgen en hoe deze in de organisatieprocessen ingrijpen bleek met conformatix een stuk eenvoudiger dan voorheen. Onze eerdere partner die ons met een certificering geholpen had, liet een hoeveelheid aan Excel-lijsten achter zonder heldere verankering in de organisatie en toekomstbestendigheid. Conformatix was onze loods die ons veilig de haven in kon navigeren en ons aan de hand meenam. Met recht is conformatix een compliance navigator te noemen.

Uitbreiding

Nu we de kracht van het systeem kennen zullen we ook onze uitbreidingen van normen in het systeem gaan brengen. Binnenkort staat 14001 op het programma maar ook bestaande zaken als AVG en andere wet- en regelgeving zullen we in het systeem gaan zetten zodat we één systeem hebben waarin alle verschillende eisen eenvoudig op alle processen zichtbaar zijn. Een helikopterview over je gehele organisatie en haar compliance vanuit verschillende invalshoeken.

RESULTATEN

 • Vernieuwde ISO27001-certificering
 • Risicoanalyse, mitigatie en audit trail zichtbaar
 • Verbeterde inzichten en overzichten en een heldere auditplanning
 • Eenvoudig meerdere verschillende normen naast elkaar
 • Bestendige compliance

CONCLUSIE

Penta Infra heeft conformatix met succes geïmplementeerd, waardoor ze compliance efficiënter kunnen beheren terwijl het aantoonbaar maken aan auditors of klanten vereenvoudigd is. Conformatix is het “compliance navigation platform” waarin uw compliance gewoon goed geregeld is. Het is een alles-in-één systeem onafhankelijk aan normen, wetgevingen of voorschriften. Ongeacht de grootte van de organisatie, conformatix kan u helpen grip te krijgen op compliance en tegelijkertijd de kosten te verlagen.

IGC International implementeerde conformatix om compliance management te vergemakkelijken

We hebben conformatix in 2018 geïmplementeerd nadat we ISO9001:2008-gecertificeerd waren. We waren op zoek naar een digitaal platform dat de verschillende facetten van kwaliteitsmanagement in één duidelijk overzicht kon samenbrengen. Voor IGC is conformatix een manier om compliance te vereenvoudigen, inclusief kwaliteitsbeheer.

Als distributeur van promotionele producten is naleving van regels en voorschriften, normen en normen een prioriteitsonderwerp. Er is ook een toegenomen vraag om bewijs te leveren om compliancy te garanderen. Met conformatix hebben we compliance management kunnen integreren in onze dagelijkse bedrijfsvoering. We konden onze processen eenvoudig toevoegen aan het systeem en koppelen aan wet- en regelgeving.

Het platform is zeer efficiënt, u kunt uw processen op elke gewenste manier bekijken en bewerken en u kunt eenvoudig problemen registreren om de workflow te verbeteren. De interne auditplanning geeft een duidelijk schema voor auditors en bevat een functie om auditgeschiedenis toe te voegen met gedetailleerde beschrijvingen. Deze aanpak heeft ons geholpen om de pre-audit stressfactor uit de vergelijking te halen.
Succesvolle audits van certificerende instanties tonen ons sterke, heldere beleid ten aanzien van compliance. Door transparantie te geven, kunnen we vertrouwen opbouwen en versterken.

Hans Poulis

Citaat: "Als distributeur die producten van over de hele wereld inkoopt, weten we hoe belangrijk naleving is. Vereisten en wetgeving evolueren voortdurend, wat betekent dat we een responsief nalevingsbeheersysteem moeten hebben. Met conformatix maakten we grote stappen, kregen we meer inzichten en handvatten om op de hoogte te blijven van de nalevingsbehoeften. We waren in staat om de externe nalevingskosten te verlagen en tegelijkertijd betere inzichten te verkrijgen."
Hans Poulis, CEO IGC international.


AANPAK

Migreren

Het migreren van bestaande normen en vereisten van het vorige systeem naar conformatix was essentieel, net als de overgang van de oude ISO9001:2008-norm naar de nieuwe ISO9001:2015. We hebben de kracht van de conformatix SAAS-oplossing gebruikt om automatisch een auditplanning te genereren en tegelijkertijd aanvullende vereisten met betrekking tot duurzaamheid toe te voegen.

Soraya van den Broek

Duurzaamheid

Na de migratie zijn er aanvullende normen toegevoegd aan het compliance management systeem. Soraya van den Broek legt uit: "We hebben naast ISO9001 ook andere eisen geïmplementeerd. conformatix is gebruiksvriendelijk, het was makkelijk om andere duurzaamheidseisen te koppelen aan bestaande processen. Zo kun je compliance vanuit verschillende invalshoeken bekijken."

Proces afstemmen

Met de geïntegreerde auditplanning kunnen we ervoor zorgen dat we de vereiste audits op tijd uitvoeren. Deze aanpak heeft ons ook geholpen om processen te herzien om ze af te stemmen op nieuwe vereisten. Soraya van den Broek legt uit: “Door de groei van de organisatie moesten we een aantal processen opnieuw afstemmen op een aantal eisen. conformatix biedt een transversaal beeld van welke, waar en welke regelgeving welke processen raakt, waardoor het veel eenvoudiger te implementeren is.’’


RESULTATEN

 • Vernieuwde ISO9001-certificering op basis van ISO9001:2015
 • Geïmplementeerde duurzaamheidsnormen
 • Meer algemene inzichten in compliance
 • Mogelijkheid om met gemak meerdere normen en wetgeving te beheren
 • Verlaagde nalevingskosten

CONCLUSIE

IGC International heeft conformatix met succes geïmplementeerd, waardoor ze hun kwaliteitsbeheerprocessen efficiënt kunnen beheren en ze kunnen ondersteunen bij het leveren van hoogwaardige producten aan hun Fortune 500-klantenbestand tegen lagere nalevingskosten.
Conformatix is een SAAS-oplossing waarin uw compliance gewoon goed geregeld is. Het is een alles-in-één systeem onafhankelijk aan normen, wetgevingen of voorschriften. Ongeacht de grootte van de organisatie, conformatix kan u helpen grip te krijgen op compliancy en tegelijkertijd de kosten te verlagen.

We horen graag van u.

Guido Meulendijks

We waarderen feedback van onze klanten omdat ook wij ons continue willen verbeteren.

We zijn trots op onze klanten. Op hen die onze oplossing vroeg adopteerden en op hen die het eerst instemden om hun conformatix-ervaringen op schrift te stellen in zogenaamde "casestudies".

Help toekomstige klanten door uw conformatix ervaring te delen.
Als u er voor in bent uw verhaal te doen of graag klant wilt worden, neem dan contact met ons op. • Als distributeur die producten van over de hele wereld koopt, weten we hoe belangrijk naleving is. Vereisten en wetgeving evolueren voortdurend, wat betekent dat we moeten beschikken over een responsief compliancebeheersysteem. Met conformatix zijn we een stap verder gegaan en hebben we meer inzichten en tools gekregen om op de hoogte te blijven van de nalevingsbehoeften. We waren in staat om de externe compliancekosten te verlagen en tegelijkertijd betere inzichten te verkrijgen. Conformatix levert gewoon en ik zou ze iedereen aanraden.
  Hans Poulis, CEO
  iGC international
 • Samenwerking vormt een essentiële basis voor huidige projectteams met meerdere partijen. We zijn een partnerschap aangegaan met conformatix en hebben ondertussen onze ISO 9001 certificering succesvol afgerond. ISO 27001 staat op de agenda om ook met hen te doen. We hebben ze een omgeving van vertrouwen en wederzijds respect zien cultiveren. We zijn onder de indruk van de professionaliteit en toewijding van conformatix aan hun klanten en zou hun diensten aanbevelen.
  Albert Zemba
  Bitstone, Managing Director
 • We waren op zoek naar een meer systematische aanpak om ons ISO27001 te certificeren, zochten eigenlijk gewoon audit software. Bij conformatix bleek men een one-stop-shop hebben om de naleving van al onze vereisten en wetgeving te beheren, veel breder dan de ISO27001 waarnaar we in eerste instantie keken. Conformatix maakte het voor ons mogelijk om de normen bij de betrokken processen, assets, metingen en risico's te integreren in de dagelijkse bedrijfsvoering. De audit planning is gewoonweg briljant! Geen personeelsstress meer weken voor een audit, veel diepere betrokkenheid van medewerkers en directie rapportages. Minder werkdruk en minder risico's! Als u gecertificeerd bent of erover nadenkt, of serieus met compliance bezig bent, praat dan met hen!.
  Adelaine Snow
  Klaudness INC, CEO

Actie

Conformatix geautomatiseerde auditplanning geeft precies op tijd aan welke actie ondernomen moet worden.

Integratie

Met het conformatix platform maakt u voorschriften en/of normen een integraal onderdeel van uw bedrijfsvoering.

Effectiviteit

Conformatix geeft uw organisatie de noodzakelijke inzichten over de effectiviteit van de geïmplementeerde voorschriften en normen.

Interactief

Interactieve signalen geven zekerheid dat u voldoet aan normen en voorschriften of wanneer u actie moet ondernemen.

Beheer risico's

Conformatix risico module maakt risicoanalyse eenvoudiger, de risico's beheersbaar en geeft u direct inzicht in de opvolging en status.

Analyses

Uitgebreide rapportage over de status van compliance, uitgevoerde audits, planning, issues en meer, het is allemaal binnen handbereik.

banner


Is uw compliance goed geregeld?

Weet u waar u staat als bedrijf staat ten opzichte van geldende wet- en regelgeving.?
Is de betrokkenheid bij compliance van uw personeel voldoende en/of ontbreekt voldoende verankering in de dagelijkse werkzaamheden?
Kent u de risico's voor uw organisatie en kunt u de consequenties hiervan overzien?

Op bovenstaande vragen is conformatix dé oplossing. Compliance regelen en inzichtelijk maken hoe en in welke mate het geregeld is.
Weten dat de verbinding is gemaakt tussen mensen, bedrijfsprocessen en de wet- & regelgeving om zo inzicht te krijgen waar compliance wie, wat en waar raakt (en wat nog te doen).

Conformatix = weten dat compliance goed geregeld is tegen lagere kosten

Onderstaande statements ook voor u herkenbaar?

GEDOE?

Het naleven van wetgeving of normen is te veel gedoe en kost teveel tijd...

KWALIFICATIE?

Zonder een klant-eis zouden we die certificering niet doen...

TOEGEVOEGDE WAARDE?

Certificering heeft alleen commercieel belang en geen toegevoegde waarde voor de organisatie...

BETROKKENHEID?

Uw medewerkers zijn onvoldoende betrokken bij het belang van compliance op wet- en regelgeving...

PLANNING?

Interne audits zijn onvoldoende gepland en resultaten of actieplannen voor verbetering ontbreken...

STRESS?

Voorbereidingen op de jaarlijkse certificerings- of toezichthoudende audit zijn 'last minute' acties...

VOORBEREIDINGEN?

Het hebben van alleen documentatie voldoende is om te voldoen aan de gestelde certificeringsvereisten...

MOEILIJK?

Eigenlijk is er ondersteuning nodig voor certificerings- en/of compliancy vraagstukken...

Schrijf u in en blijf op de hoogte van ons laatste nieuws

/ ( dd / mm )
* geeft vereiste velden aan

"Een pessimist ziet de moeilijkheid bij elke gelegenheid; een optimist ziet kansen in elke moeilijkheid"
- Sir Winston Churchill -Onze Prijzen

De uiteindelijke prijs is afhankelijk van vele factoren zoals het aantal gebruikers, type gebruikers, grootte van de organisatie etc.
We bieden verschillende licentietypen en modules aan, aangezien geen enkele organisatie hetzelfde is.
Of u nu bezig bent met compliance vanuit wettelijk oogpunt, ISO-certificering, een risico analyse wilt (laten) uitvoeren, hulp bij de ISO 27001 annex A nodig heeft, laat het ons weten.

Conformatix is een quality management systeem (QMS), een information security management systeem (ISMS) en een risico management systeem (RMS) in één. Inzicht, overzicht of bewijslast aanleveren aan instanties, het certificeren voor iso normen, alles wordt gemakkelijker en inzichtelijker met conformatix. Uw compliance officer, CISO of quality manager zal blij zijn met conformatix!

Neem de naleving van wetten zoals bijvoorbeeld AVG, een ISO 14001-norm implementeren of het continu verbeteren binnen de organisatie, het zijn allemaal doelen waarbij conformatix een belangrijke rol kan spelen.
Trends laten zien dat cyberaanvallen alleen maar toenemen, of dit nu in de financiële sector is of in andere branches. Een ISO 27001 certificering is een logische keuze deze tegen te gaan.
Ook hier helpen we met conformatix financiële instellingen met compliancy vraagstukken rondom producten en diensten. Hetzelfde geldt in de zorginstellingen voor de NEN 7510.
Als je de gewone dingen in het leven op een ongewone manier doet, zul je de aandacht van de wereld trekken.

We plannen graag een demo met u.

We staan altijd open voor nieuwe en interessante projecten. Laat uw gegevens achter en wij zorgen dat de koffie vers wordt gezet.

Meer weten?

Vul onderstaande velden in en we nemen contact met u op.

* zijn verplichte velden

Additionele informatie


Over conformatix

's Werelds meest flexibele compliance management systeem om naleving van regelgeving aan te tonen en te beheren.
Conformatix kan omgaan met alle wetgeving of normen zoals ISO, NEN BS, DIN, EHS

Contact

Conformatix B.V.
Tuinstraat 6e
5241AA Rosmalen
Tel : 073-8518311
KvK : 78536022

Algemene voorwaarden

De Nederland ICT Algemene Voorwaarden & Voorwaarden 2014 zijn uitsluitend en onvoorwaardelijk van toepassing met kennis van zaken van andere zakelijke voorwaarden. Ze zijn te vinden en hier te downloaden.

Privacybeleid