Gezond- en veiligheid

image description

Zoveel mogelijk gezondheids- en veiligheidsrisico’s uitsluiten: een Arbobeleid zal je daarbij helpen. Maar je weet óók dat de regelgeving van de Arbowet ingewikkeld is, en mensen vrijmaken of additionele taken geven is ook niet altijd mogelijk. Conformatix helpt de naleving en aantoonbaarheid te garanderen en de Arbowetgeving te verankeren in jouw organisatie.

ISO 45001

ISO 45001 is een norm voor gezond en veilig werken die de OHSAS 18001-norm vervangt. Deze norm identificeert gevaren en risico’s die de gezondheid en veiligheid van medewerkers kunnen beïnvloeden. Als uw organisatie ISO 45001 gecertificeerd is, betekent dit dat u zich bewust bent van gezond en veilig werken en voldoet aan internationale wet- en regelgeving voor arbeidsomstandigheden.

VCA

Het verschil tussen ISO 45001 en VCA zit al in de naam. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. VCA is een checklist met maatregelen en enkele elementen van een managementsysteem, terwijl ISO 45001 een volledig managementsysteem is. VCA-certificering is gericht op de bouw-, installatie- en aanverwante sectoren, terwijl ISO 45001 in elke sector toepasbaar is.

Er is een verschil tussen het VCA-persoonscertificaat en het VCA-certificaat voor de organisatie. Voor organisaties zijn er drie soorten certificaten: VCA*, VCA** en VCAp. VCA* is bedoeld voor eenvoudige organisaties zonder onderaannemers en richt zich op veiligheid op de werkvloer. VCA** is bedoeld voor organisaties die wel met onderaannemers werken en richt zich ook op de structuur van het managementsysteem. VCAp bevat extra eisen voor organisaties die diensten verlenen aan de petrochemische industrie.

De Safety Culture Ladder

De Safety Culture Ladder is geen nieuwe norm voor het beoordelen van een veiligheids- en gezondheidsmanagementsysteem, maar een norm die meet hoe veiligheids- en gezondheidsgedrag in een bedrijf objectief wordt uitgevoerd. De SCL vult de bestaande systeemnormen zoals ISO, OHSAS en VCA/VCU/VCO en de geldende wet- en regelgeving, zoals de Arbowet en sectorrichtlijnen, aan.

  • Privacy beleid(Vereist)