Milieu en duurzaamheid

image description

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, ofwel MVO: belangrijker dan ooit. Dat hoeven we je niet uit te leggen. Wél hoe je de richtlijnen in jouw bedrijf toetsbaar verankert in de processen. Zo weet je of je écht goed en verantwoord bezig bent.

De ISO 14001-norm

Met behulp van een milieuzorgsysteem volgens de ISO 14001-norm kunnen de milieurisico’s van de bedrijfsvoering beheerst en verminderd worden. Dit wordt gedaan door middel van een milieurisicoanalyse waarin de relevante milieurisico’s worden beoordeeld. Het behandelplan dat hieruit voortvloeit, omvat beheersmaatregelen die worden vastgelegd in een milieuplan. Dit plan moet op maat worden gemaakt en aangepast aan de aard, omvang en complexiteit van de organisatie.

CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO2 en kosten in de bedrijfsvoering, projecten en in de keten. Organisaties die zich laten certificeren volgens de ladder zullen dit ervaren als een investering die zich direct terugverdient in termen van lagere energiekosten, materiaalbesparing en innovatiewinst. De CO2-Prestatieladder is ontwikkeld door ProRail en wordt sinds 2011 beheerd door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen.

ISO 50001

In het Energieakkoord is vastgesteld dat in 2050 alle gebouwen in Nederland energieneutraal moeten zijn. De ISO 50001-norm monitort het energieverbruik tot in detail en stelt zwaardere eisen aan het gebruik van energie dan de ISO 14001-norm. Vanaf 2023 moet elk kantoor groter dan 100 m2 minimaal energielabel C hebben, en vanaf 2030 is dat zelfs energielabel A. Het is slim om beide energielabels te combineren om dubbel werk en extra kosten te voorkomen.

MVO Prestatieladder

De MVO Prestatieladder Managementsysteem – Eisen en Certificatienorm voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) biedt een concrete, objectieve en aantoonbare manier om duurzame ontwikkeling te realiseren vanuit maatschappelijke betrokkenheid. Deze certificatienorm voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is gebaseerd op principes uit internationale richtlijnen voor duurzaamheid (ISO 26000), stakeholdermanagement (AA1000) en indicatoren en rapportage (GRI) en is internationaal toepasbaar. ISO 26000 is niet certificeerbaar, maar de MVO Prestatieladder is wel geschikt voor certificatie.

  • Privacy beleid(Vereist)