Informatiebeveiliging

image description

Informatiebeveiliging speelt een steeds belangrijkere rol binnen organisaties. De GDPR verplicht organisaties om het gebruik privacy gerelateerde dataverzameling passend te beveiligen en het gebruik ervan op een gestructureerde manier af te dwingen. Door de toenemende cybercriminaliteit zien ook steeds meer bedrijven de noodzaak van het organisatie breed implementeren van effectieve security-controls .

Risico analyse & mitigatie, compliance overzicht en inzicht, audit planning en registratie.

Informatiebeveiliging speelt een steeds belangrijkere rol binnen organisaties. De GDPR verplicht organisaties om het gebruik privacy gerelateerde dataverzameling passend te beveiligen en het gebruik ervan op een gestructureerde manier af te dwingen. Door de toenemende cybercriminaliteit zien ook steeds meer bedrijven de noodzaak van het organisatie breed implementeren van effectieve security-controls.

Tussenkopje

Commerciële bedrijven kiezen doorgaans voor een ISO 27001 of een ISAE 3402 of ISAE 3000 traject. Voor overheden is de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) verplicht en voor zorgorganisaties is de NEN 7510 de standaard.

Tussenkopje

Welke normenkader uw organisatie ook kiest, informatiebeveiliging implementeren is een complex en tijdrovend traject. Het opzetten van een ISMS is een vereiste en het kiezen van de juiste ondersteuning is medebepalend voor het succes ervan.

De compliance navigator van Conformatix als product en onze adviseurs is een vertrouwde keus bij het behalen, continueren of implementeren van uw informatiebeveiligingsdoelstellingen.

Conformatix helpt.

Welke standaard u ook kiest, de compliancy navigator van conformatix helpt uw organisatie de informatiebeveiliging naar een hoger volwassenheidsniveau te tillen. Het ingewikkelde proces van risicomanagement wordt met de compliancy navigator beter, inzichtelijk, gestructureerd en vereenvoudigd. Hierdoor verminderd u de benodigde tijd om maatregelen te implementeren en is de effectiviteit ervan hoger. Dit geldt tevens voor de beoordeling van informatiebeveiliging, de periodieke controles en audits in de jaren erna. Onze compliancy navigator biedt het integrale inzicht in de status van de genomen maatregelen en opvolging ervan. Het verankeren van de informatiebeveiliging in uw bedrijfsprocessen moet immers zo effectief mogelijk zijn maar met een zo min mogelijk opdringerig karakter op de dagelijkse werkzaamheden.

Tussenkopje

Het beveiligen van informatie is tenslotte geen eenmalige zaak, maar een continue proces waarbij steeds de Plan-Do-Check-Act cyclus wordt doorlopen.

Het doorlopen van dit proces is een verantwoordelijkheid van het management. Om te voorkomen dat informatie en informatiesystemen te licht of te zwaar worden beveiligd, vormt risicomanagement een vitaal onderdeel in dit cyclus.

Risicoanalyse

Een essentiële stap in informatiebeveiliging, is het maken van een goede risicoanalyse. Een eenvoudig uitgangspunt om te starten met de analyse, zijn die gebeurtenissen te benoemen waarmee u als organisatie nooit in het nieuws wilt komen. Bij de risicoanalyse wordt een inschatting gemaakt van mogelijke schade als informatiesystemen (tijdelijk) niet beschikbaar zijn, de informatie niet integer is en/of deze informatie in verkeerde handen valt.

Daarnaast wordt een inschatting gemaakt van dreigingen om uw organisatie te beschermen. De inschatting van mogelijke schade en dreigingen en leidt tot het maatregelen om het risico te beperken of het accepteren ervan.

Tussenkopje

Ons platform biedt u een risicomodule waarin deze analyse is uit te voeren. Hieruit wordt een overzichtelijk en compleet behandelplan gegenereerd waarmee u de risico’s kunt mitigeren, verleggen of accepteren op basis van de potentiële kans en impact . De kans dat iets kan gebeuren en de impact die dat zal hebben bepalen uiteindelijk de risicoscore (R = k * i), de zogenaamde Heatmap.

Conformatix geeft
de richting aan

Onze compliance navigator is de omgeving waarin voor jou relevante normeisen en wet- & regelgeving gekoppeld worden aan gerelateerde processen. Zo weet je zeker dat je compliant bent en blijft conform de geldende normen, eisen en standaarden, terwijl de processen soepel blijven doorlopen.

Mitigatieplanning

De compliance navigator van conformatix genereert op basis van de risicoanalyse automatisch een behandelplan waarin alle risico’s zijn opgenomen. Nu is het zaak dat u bepaalt u welke risico welke aandacht nodig hebben. Hieronder een voorbeeld van een risico behandelplan waarin bijvoorbeeld de security officer een eigenaar kan toewijzen aan het te behandelen risico.

Conformatix laat default alleen die risico’s zien welke in de zogenaamde risk-appetite (risicobereidheid) vallen. Zo wordt de focus op de te mitigeren risico’s gelegd waar de risicoscore het hoogste is. Deze focus zorgt ervoor dat u de juiste prioriteit kunt geven aan de risico’s welke voor uw organisatie de hoogste score hebben.

Privacy beleid(Vereist)
  • Privacy beleid(Vereist)